Phần mềm Kiểm tra Email

Giá: 200,000

Phần mềm Kiểm tra Email - Soft4Marketing:

Tính năng nổi bật phần mềm Solid Email Verify:

       - Kiểm tra email của các nhà cung cấp Gmail, Hotmail với độ chính xác 100% (phần mềm không kiểm tra yahoo mail)
       - Kiểm tra email của các tài khoản sử dụng server riêng (email công ty,….)
       - Cùng lúc kiểm tra nhiều loại email sống chết
       - Tốc độ kiểm tra email sống chết có thể lên tới 10,000 email/giờ
       - Nhập, xuất danh bạ tự động từ file txt, excel
       - Là đầu vào hoàn chỉnh cho các hoạt động gửi email marketing

       (Xem: Tầm quan trọng của việc kiểm tra email sống chết)


  Để sử dụng phần mềm Solid Email Verify  bạn cần:

      - Danh sách email (tham khảo phần mềm lọc Email để xây dựng danh sách email nhanh chóng)
            - 1 Máy tính có kết nối mạng Internet.
            - Phần mềm  Solid Email Verify.
Các sản phẩm khác: phan mem quang cao, phan mem nhan tin, phan mem ban hang