Điều khoản & điều kiện - Cài đặt & gõ bỏ

Điều khoản & điều kiện - Cài đặt & gõ bỏ

Thông tin về điều kiện giao dịch chung

Cài đặt phần mềm

Vào mục Download

Chọn sản phẩm --> Download sản phẩm ---> Hiển thị


Chọn "Tôi chấp nhận điều khoản".
Gỡ cài đặt phần mềm

Bước 1: Vào Start --> All Programs --> Control Panel
Chọn Programs --> Uninstall a program

Bước 2: Click vào phần mềm cần xoá và chọn Uninstall

Khi sử dụng các sản phẩm S4 cung cấp, người dùng tự có trách nhiệm trong việc sử dụng các sản phẩm này theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động sử dụng sản phẩm ngoài tầm kiểm soát của S4, S4 sẽ không chịu trách nhiệm về việc vi phạm của người sử dụng. S4 luôn cố gắng tư vấn đầy đủ nhất các thông tin cần thiết để người sử dụng có thể nắm được về sản phẩm và cách thức sử dụng.

Người sử dụng có thể thanh toán theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt theo quy định ở mục Thanh toán. Khi người sử dụng đồng ý sử dụng và thanh toán cho các sản phẩm tại S4, các sản phẩm được cài đặt trên máy tính người sử dụng thành công, S4 sẽ không có trách nhiệm hoàn trả lại các khoản phí cho người sử dụng trong mọi trường hợp.

Người sử dụng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ email, tên công ty, địa chỉ,….để S4 có thể liên lạc và hỗ trợ khi cần thiết. Trong trường hợp người sử dụng không thể xuất trình thông tin phù hợp với thông tin đã đăng ký khi sử dụng sản phẩm, S4 sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. S4 đảm bảo các thông tin khách hàng cung cấp được bảo mật, chỉ phục vụ cho mục đích quản lý, không chia sẻ cho bên thứ ba trừ trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan chức năng.

Mọi cá nhân, doanh nghiệp bao gồm cả trong và ngoài nước đều có thể đăng ký mua và sử dụng sản phẩm, không phân biệt vị trí địa lý, thời gian. Người sử dụng mua sản phẩm theo giá niêm yết hoặc các chương trình khuyến mại tại thời điểm mua hiện tại, không áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc bảng giá trước đó.

S4 đảm bảo người dùng sẽ được quyền mua và sử dụng sản phẩm đúng với các tính năng đã công bố trên website khi người dùng đã thanh toán đầy đủ theo quy định. Các vấn đề về cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, cài đặt lại, hậu mãi sẽ do S4 chịu trách nhiệm. Tất cả các sản phẩm phần mềm đã được cung cấp cho khách hàng đều được đảm bảo trong suốt thời gian sử dụng về mặt kỹ thuật.

Trong trường hợp người sử dụng ở khu vực xa, S4 không thể cử người tới tận nơi để cài đặt và hướng dẫn sử dụng, S4 sẽ có trách nhiệm sử dụng các phần mềm hỗ trợ từ xa để cài đặt và hướng dẫn sử dụng , đồng thời gửi kèm các tài liệu cần thiết cho người mua.

Trong trường hợp người mua đăng ký sử dụng sản phẩm nhưng không thanh toán hoặc không thanh toán hết toàn bộ hợp đồng sau 3 ngày, S4 được quyền ngừng hoặc không cung cấp sản phẩm cho người mua mà không phải hoàn trả lại phần đã thanh toán trước đó của người mua.

Các thắc mắc cần tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cần được gửi cho S4 theo các hình thức liên lạc được công bố trên website http://soft4marketing.com, http://shop4marketing.com/hoặc trong hợp đồng cung cấp sản phẩm trong thời gian hành chính các ngày làm việc (Sáng: từ 8h30 đến 11h30 – Chiều: từ 14h đến 17h). Các bộ phận có liên quan có trách nhiệm hỗ trợ người sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận thông tin phản hồi từ người sử dụng. Ngoài khung thời gian trên, các thông tin phản hồi sẽ được xử lý vào thời gian làm việc gần nhất.